T?rkiye ve K?br?s Emlak??lar?n?n ilan sitelerinde 4 milyon ilan? vard?r, ilan siteleri emlak??lar?n
portf?y? ve ?dedikleri fahi? fiyatlarla ayakta durmakta, emlak??lar sayesinde varl?klar?n
s?rd?rmekte, kamuoyunu emlak?? yerine ilan sitelerine y?nelterek
emlak??l?k mesle?ini s?m?rmekte ve g?nden g?ne yok etmektedirler.

ewlak.com emlak ilan sitesi;T?rkiye ve K?br?sta Emlak Federasyonlar?, Emlak Odalar?,
Emlak Dernekleri ve Birlikleri, K?resel ve Ulusal Franchising firmalar? ve
T?m Ba??ms?z Emlak??lar?n ortak birliktelik ve ba??ms?zl?k hareketidir.

ewlak.com ?ok yak?nda emlak??lar?n y?netiminde;
150.000 Emlak Ofisi, 350.000 Emlak Dan??man?, 3.500.000 ?lan say?s? ile
T?rkiye ve Avrupan?n en b?y?k ilan sitesi olarak yay?n hayat?na ba?layacakt?r.

?leti?im: destek@ewlak.net

Detayl? a??klama  www.ewlak.org Emlak haber sitesinde yap?lm??t?r.       www.ewlak.com        www.ewlak.net       www.ewlak.org